Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CƠ CHẾ GỠ KHÓ CHO PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Ngày 13 tháng 6 năm 2023, Bộ công thương đã ban hành dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam. Quyết định này ưu tiên, khuyến khích cho hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp để thực hiện trước.

I. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định

- Quyết định này quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác (sau đây gọi là Hệ thống điện mặt trời mái nhà), cụ thể:

+ Tổng công suất Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt theo Quyết định này trên toàn quốc được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất và thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển Hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện.

+ Các hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại công sở được ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện.

+ Các tổ chức, cá nhân đầu tư và sử dụng Hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn hoặc giảm các loại thuế, phí; được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của pháp luật.

+ Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt vào hệ thống điện đã được đấu nối theo quy định về hệ thống điện phân phối không phải thực hiện thoả thuận đấu nối. Các Hệ thống điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt trước đây đáp ứng điều kiện là đối tượng của Quyết định này thì được áp dụng quy định này.

+ Tổ chức, cá nhân đầu tư, lắp đặt, sử dụng Hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.

- Các Bộ ngành liên quan: Nghiên cứu, hướng dẫn đơn giản hoá các thủ tục xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường đối với các công trình xây dựng có lắp đặt Hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Bình luận (1)
binh-luan

Đinh Như Quyến

18/06/2023

Hay quá

Bình luận của bạn
Liên hệ qua Zalo